Είσοδος Μελών

Προκηρύξεις

›› 28/9/2015 - Μύνημα του Προέδρου
«Μέριμνα και όραμα για τον τουρισμό, τη χρυσή φλέβα της χώρας»- 

Μήνυμα του Αντώνη Γελασάκη, προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δ. Κρήτης

«Το κλειδί για τη γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μια σωστά σχεδιασμένη στρατηγική για τον τουρισμό» αναφέρει στο μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Αντώνης Γελασάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δ. Κρήτης. Ο κ. Γελασάκης σημειώνει ότι «η χώρα μας, σε μια δύσκολη περίοδο κατάφερε να παραμείνει ως ένας από τους πιο δημοφιλείς και ελκυστικούς διεθνείς προορισμούς. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς όλων των παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην τουριστική βιομηχανία.»

«Πλέον όλοι οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες του τόπου με πνεύμα συνεργασίας θα πρέπει το επόμενο διάστημα  να βάλουν τις βάσεις, ώστε αφενός με σταθερότητα να πλεύσει το  “καράβι” της χώρας αλλά και να χαραχθεί μια συγκροτημένη τουριστική πολιτική. Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση.  O αναπτυξιακός σχεδιασμός, η χωροταξία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα θέματα ανταγωνισμού και διαμόρφωσης επενδυτικού κλίματος είναι κεντρικά στην προσπάθεια αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών. Θα πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε ότι για να αυξηθούν τα έσοδα και να αναβαθμιστεί το προϊόν μας θα πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, να ολοκληρώσουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό, να αποτρέψουμε τον κορεσμό που φέρνει κατακρήμνιση τιμών,  να στρέψουμε πόρους σε αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, να στηρίξουμε νέες ποιοτικές υπηρεσίες, να στηρίξουμε την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,  να  αναδείξουμε την τοπικότητα και την ποιότητα. Με άλλα λόγια να δώσουμε όραμα και να κάνουμε κτήμα όλων το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι η χρυσή φλέβα της χώρας».
›› 28/9/2015 - Δελτίο Τύπου
Παραθέτουμε δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών προς ενημέρωση σχετικά με τα capital controls.


Το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί  στις αναλήψεις μετρητών και τις μεταφορές κεφαλαίων (capital controls), παρουσιάζει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία αυτών, όπως ισχύουν σήμερα. Επισημαίνεται ότι κατά το διάστημα ισχύος των ως άνω περιορισμών, το Υπουργείο Οικονομικών με συνεχείς πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις απελευθερώνει σταδιακά σημαντικό αριθμό συναλλαγών, με αποτέλεσμα η λειτουργία της αγοράς και η καθημερινότητα των πολιτών να έχουν  επανέλθει, σε μεγάλο βαθμό, στην ομαλότητα.   
Κάθε καταθέτης έχει τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα ATM και τα καταστήματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) έως του ποσού των 420 ευρώ εβδομαδιαίως, με μία ή περισσότερες αναλήψεις, από κάθε Π.Ι. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, επιτρέπεται και η ανάληψη μετρητών έως και 10% επί χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό με πίστωση λογαριασμού Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως του ποσού των 500 ευρώ μηνιαίως ανά πελάτη και ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή Π.Ι. 
Η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking) επιτρέπονται στο εσωτερικό χωρίς περιορισμούς.
Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Οι αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου κατά κανόνα επιτρέπονται, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. αγορά ειδών ρουχισμού, διαδικτυακό στοίχημα κ.α.).
Σε πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών έως και 2.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα) ανά ταξιδιώτη και ταξίδι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν υπόκεινται στον ανωτέρω περιορισμό.
Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών επιτρέπονται, εφόσον γίνονται με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Ποσά που έρχονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρονται εκ νέου στο εξωτερικό, εν όλω ή εν μέρει. 
Συντάξεις και προνοιακά επιδόματα από ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς καταβάλλονται κανονικά και στο εξωτερικό. 
Επιτρέπεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό μέσω Π.Ι. Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη και μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία.
Σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή εξαιρετικοί κοινωνικοί λόγοι, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πραγματοποίηση πληρωμών προς το εξωτερικό ή η ανάληψη μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ το μήνα, με μία ή περισσότερες αναλήψεις.
Επιτρέπεται η πληρωμή διδάκτρων μέσω Π.Ι., καθώς και η μεταφορά ποσού έως και 5.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) ανά τρίμηνο για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus). Το ανωτέρω όριο διαμορφώνεται στις 8.000 ευρώ στην περίπτωση που τα ποσά αυτά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή.
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, το άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση φοιτητών (νέων ή συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus) και οπλιτών, την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού και εργοσήμου, την πληρωμή δανείων και υποχρεώσεων του καταθέτη προς το Π.Ι., την καταβολή νέων συντάξεων και επιδομάτων, την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ελληνικό Δημόσιο, την πληρωμή εράνων και υπέρ φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, την εξυπηρέτηση νεοιδρυθεισών επιχειρήσεων κ.α. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η πρόωρη εξόφληση δανείων (μερική ή ολική) με μετρητά, με έμβασμα από το εξωτερικό, καθώς και με τη χορήγηση νέου δανείου με σκοπό την αναδιάρθρωση.
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η πρόωρη λήξη προθεσμιακών καταθέσεων, για την πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων, μισθοδοσίας, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Π.Ι., οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και προμηθευτών. Επίσης, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για λόγους διαβίωσης έως του ποσού των 1.800 ευρώ μηνιαίως, καθώς και για αγορά ακινήτου.
Εξαιρούνται των περιορισμών χρηματικά ποσά από διεθνείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα του εξωτερικού που προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ομοίως, εξαιρούνται και οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή για την ανάληψη έως του ποσού των 10.000 και 20.000 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα. 
Συναλλαγές που εμπίπτουν στους περιορισμούς των capital controls, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να διενεργηθούν μετά από έγκριση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ή των Ειδικών Υποεπιτροπών που λειτουργούν στα Π.Ι., εφόσον επιβάλλονται από σημαντικούς λόγους και τεκμηριώνονται εγγράφως. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα των Π.Ι.
         
         Υπενθυμίζουμε ότι για τις δραστηριότητες που δεν ρυθμίζονται ειδικώς, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων και συναλλαγών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών έχει συστήσει σε κάθε Π.Ι. Ειδικές Υποεπιτροπές έγκρισης συναλλαγών για την εξέταση αιτημάτων έως 150.000 ευρώ ημερησίως ανά πελάτη με εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο τα 70 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και 308 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Π.Ι. 
Θεσπίζονται επίσης διαδικασίες άμεσης διεκπεραίωσης για συναλλαγές προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ απευθείας από το δίκτυο υποκαταστημάτων των Π.Ι. και διαδικασίες ταχείας έγκρισης για συναλλαγές από 5.001 έως και 10.000 ευρώ, ώστε να διευκολύνονται, μεταξύ άλλων, και οι νέοι επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη συναλλακτική δραστηριότητα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο έχουν εγκριθεί μέσω της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και των Υποεπιτροπών των Π.Ι. συναλλαγές, η συνολική αξία των οποίων άγγιξε το 73% της αξίας των αντίστοιχων συναλλαγών του περσινού Αυγούστου, ενώ για το μήνα Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 85%.

›› 13/7/2015 - Δελτίο Τύπου
«Δικαιοσύνη και υγιές τραπεζικό σύστημα ο μόνος δρόμος ελπίδας για τη χώρα»
Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης: «Δικαιοσύνη και υγιές τραπεζικό σύστημα ο μόνος δρόμος ελπίδας για τη χώρα»
 
«Η συμφωνία με τους εταίρους βάζει τέλος σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας. Είναι αναμφισβήτητα επώδυνη ειδικά για τις ΜμΕ επιχειρήσεις. Ωστόσο με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και με την εμπέδωση όρων δικαιοσύνης και ορθολογικής βιωσιμότητας στο επιχειρείν και στο τραπεζικό γίγνεσθαι η χώρα μπορεί να ελπίζει» αναφέρει σε σχόλιό του το ΔΣ του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης με αφορμή τη συμφωνία Ελλάδος και των εταίρων.  
 
«Η μεταρρυθμιστική πνοή, η δικαιοσύνη σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, και η στήριξη του επιχειρείν έιναι ο μόνος δρόμος ευημερίας για τη χώρα» τονίζει ο Σύνδεσμος και καταλήγει: «Ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του, υπεράνω ατομικών και συντεχνιακών συμφερόντων, για να μπορέσει η πατρίδα να γυρίσει σελίδα.»
›› 3/7/2015 - Δελτίο Τύπου
'Τα λάθη του χτες να μην οδηγήσουν σε Εθνική καταστροφή"
Την ανάγκη διασφάλισης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας με στήριξη του ΝΑΙ στο επικείμενο δημοψήφισμα επισημαίνει με δήλωσή του ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης. «Σε αυτές τις ώρες που κρίνεται το μέλλον της πατρίδας κανείς δεν μπορεί να σιωπά. Αποτελεί ευθύνη η καταγραφή της αλήθειας και η ανάδειξη των κρίσιμων προταγμάτων, που διακυβεύονται εν όψει του δημοψηφίσματος» σημειώνει σε δήλωσή του το Δ.Σ. του Συνδέσμου.
 
«Η χώρα έχει περάσει 5 χρόνια καταστροφικής ύφεσης λόγω των τραγικών λαθών στη σύνταξη των προγραμμάτων σταθεροποίησης. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί άλλοθι για επιλογές που οδηγούν στο γκρεμό και στην βίαιη φτωχοποίηση των πολτιών ειδικά των πιο ασθενέστερων. Οι ατελέσφορες πολιτικές επιλογές των τελευταίων ημερών θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ειδικά των τουριστικών, που αποτελούν τον πνεύμονα ζωής της εθνικής οικονομίας και τον μαξιλάρι ανάσχεσης της ανεργίας. Τα λάθη, όμως, του χτες ας μην οδηγήσουν σε μια νέα εθνική καταστροφή» σημειώνει η δήλωση και καταλήγει.
 
«Καλούμε τους πολίτες σε μια ψήφο συνείδησης και ευθύνης. Για μας τα μέλη του   Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης η αποκατάσταση των τελευταίων αδιέξοδων πολιτικών επιλογών περνά από την ψήφο του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής. Με αυτό ως αφετηρία καλούμε σε εθνική συνεννόηση τις πολιτικές δυνάμεις ώστε με συναίσθηση του ιστορικού χρέους που έχουν,  να διασφαλίσουν την παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ, την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τη διαμόρφωση βιώσιμης συμφωνίας για το χρέος και κυρίως την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και του τουριστικού κλάδου». 
›› 2/7/2015 - Δελτίο Τύπου
"Ναί στην Ελλάδα, Ναι στο Ευρώ"
Με τεράστιο αίσθημα ευθύνης και αγωνία για το μέλλον της χώρας μας , δηλώνουμε ότι η Ελλάδα 

πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη και στο Ευρώ.

Οι δραματικές επιπτώσεις των τελευταίων ημερών είναι εμφανέστατες στον τουριστικό τομέα και το 

επόμενο σύντομο βήμα θα είναι άδεια ξενοδοχεία , άνεργοι ξενοδοχοϋπάλληλοι ,  δάνεια που δεν θα 

εξυπηρετούνται και φυσικά στο τέλος της ημέρας  δεν θα υπάρχει διέξοδος παρά μόνο απόγνωση .

Όλοι οι συνυπογράφοντες , θεωρούμε ότι , η ψήφος μας πρέπει να είναι ΝΑΙ στην Ευρώπη , Ναι στο 

Ευρώ.

Η εθνική αξιοπρέπεια , προκύπτει πάντα μέσα από προσωπικό αγώνα , συλλογική προσπάθεια και 

φυσικά μέσα στη φυσική μας θέση που είναι η Ευρώπη και η Ευρωζώνη.

ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & Ν.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ &  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
›› 23/6/2015 - Δελτίο Τύπου
Συνεργασία του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Δυτικής Κρήτης με το Επιμελητήριο Χανίων
Συνάντηση για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον τομέα του τουρισμού είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Αντώνης Γελασάκης πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Δυτικής Κρήτης, ο Γιάννης Σπανάκης μέλος του ΔΣ και άλλα μέλη της διοίκησης με τον πρόεδρο και τον Α' αντιπρόεδρο του ΕΒΕΧ, κκ Γιάννη Μαργαρώνη και Χρήστο Μυλωνάκη αντίστοιχα.

Ο Σύνδεσμος που το τελευταίο διάστημα παρεμβαίνει με δυναμικό τρόπο στα θέματα τουριστικής πολτικής του νομού, λύνοντας πρατκικά προβλήματα επιδιώκει τον ευρύτερο συντονισμό όλων των φορέων των Χανίων για τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος. "Με συνεργασία όλων μας μπορούμε να ξεοπεράσουμε δυσκολίες και να χτίσουμε ένα πραγματικά μοναδικό προορισμό" δήλωσε ο κ. Γελασάκης μετά τη συνάντηση και συμπλήρωσε: "Μετά τη δημοτική Αρχή, τη διοίκηση του Αεροδρομίου και το Επιμελητήριο θα έχουμε κι άλλες επαφές με τους τοπικούς φόρείς αλλά και με την κεντρική κυβέρνηση με στόχο να συμβάλλουμε στην προώθηση λύσεων στα θέματα που μας απασχολούν".

Η ενημέρωση από πλευράς Επιμελητηρίου για την λειτουργία του φορέα, ο τουρισμός, η συνεργασία και ο συντονισμός δράσεων μεταξύ ΕΒΕΧ – Τουριστικών Πρακτόρων, η επέκταση της τουριστικής περιόδου, η Ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων και η στήριξη – επέκταση αεροπορικών εταιρειών, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση.

›› 28/5/2015 - Αρμοδιότητες Συμβουλίου
Μετά τις πρόσφατες εκλογές ορίστικαν και οι αρμοδιότητες του νέου διοικητικού Συμβολίου
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις πρόσφατες εκλογές του Συνδέσμου Τουριστικών

Γραφείων Δυτικής Κρήτης ορίστηκαν οι αρμοδιότητες ως κάτωθι:

Πρόεδρος          Γελασάκης Αντώνης      -Υπεύθυνος θεμάτων κρουαζιέρας και ακτοπλοϊας, εκπρόσωπος HATTA

Αντιπρόεδρος   Δεσποτάκης Μανώλης    -Υπεύθυνος Θεμάτων εσωτερικού Τουρισμού και Αεροδρομίου 

Γραμματέας      Ευθυμάκης Παντελής     -Υπεύθυνος θεμάτων εισερχομένου Τουρισμού και Αεροδρομίου 

Ταμίας             Κατσαφράκης Κων/νος     -Υπεύθυνος θεμάτων αεροδρομίου και οδικών μεταφορών

Μέλη                Σπανάκης Ιωάννης          -Υπεύθυνος Θεμάτων εργασιακών και φοροτεχνικών

                        Χατζηδάκη Αικατερίνη   - Υπεύθυνη θεμάτων οδικών μεταφορών      

                        Γιαννετάκης Σταύρος      -Υπεύθυνος θεμάτων οδικών μεταφορών
›› 19/5/2015 - Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης μετά τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαΐου 2015 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες διενεργούνται ανά 2 έτη, εξέλεξε νέο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. ανέλαβε τα καθήκοντά του τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 κι απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος      ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος     ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Γραμματέας    ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ταμίας     ΚΑΤΣΑΦΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Μέλη  ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη του κι υπόσχεται να σταθεί δίπλα τους κι αντάξιο στις προσδοκίες τους.

Στοιχεία επικοινωνίας
6944673456 (Αντ. Γελασάκης)
info@chaniatravelagancies.gr

›› 22/2/2013 - Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εξαιτίας κωλύματος μελών του Συνδέσμου μας, σας στέλνουμε ορθή επανάληψη της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 στο Επιμελητήριο Χανίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του εδρεύοντος στα Χανιά Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» προσκαλεί τα μέλη του σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου Χανίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 4 στα Χανιά, στις 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Προβλήματα του κλάδου μας και προτάσεις των μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου.

Χανιά, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Περικλής Αθαν. Χηνόπουλος                                                          Ατσαλάκη Γεωργία