Είσοδος Μελών

Πως θα γίνω μέλος

  1. Προσκομίζοντας την ταυτότητά σας και την άδεια του Γραφείου Γεν. Τουρισμού.  
  2. Πληρώνοντας 50€ για την εγγραφή και 100€ στο τέλος κάθε χρόνου.