Υπηρεσίες Πιστοποίησης Τουριστικών Καταλυμάτων

Date: 01 Φεβ, 2018  Χωρίς σχόλια

Πιστοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων με το νέο σύστημα κατάταξης σε συνεργασία με το ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το σύστημα κατάταξης τουριστικών μονάδων σε αστέρια και κλειδιά για Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια αντίστοιχα βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή από την 1-1-2015.
Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα Τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τη νέα διαδικασία.
Η διαδικασία αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα.
Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. για την πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στον Τομέα των Τουριστικών Καταλυμάτων, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την Κατάταξη Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) στις επιθυμητές κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

Σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) που είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την κατάταξη των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των τουριστικών μονάδων και συντάσσει τεχνική έκθεση, την οποία υποβάλει στο ΞΕΕ για την έκδοση του πιστοποιητικό κατάταξης.
Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα διαδικασία κατάταξης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ μπορείτε να δείτε στο http://www.hotel-biohellas.gr/

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ ακολουθώντας σταθερά τη πορεία ανάπτυξης και προόδου που έχει χαράξει εδώ και 15 χρόνια στο τομέα της πιστοποίησης, συνεχίζει να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο κλάδο του Τουρισμού με γνώμονα πάντα την Εμπιστοσύνη, την Αξιοπιστία και τη Διασφάλιση της Ποιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.
Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία ένταξης και τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2108211940 και στο hotel@bio-hellas.gr

http://www.hotel-biohellas.gr